O NAMA

POWERHOME je novoosnovana preduzetnička radnja čija delatnost obuhvata projektovanje, proizvodnju, servis i prodaju elektro uređaja i opreme iz oblasti električnog napajanja i upravljanja u domaćinstvu, industriji i javnim objektima (tržni centri, banke, škole, bolnice, preduzeća, itd).
Projektovanje se odnosi na dizajn električnih uređaja za napajanje jednosmernom i naizmeničnom strujom (ispravljači, punjači akumulatora, stabilizatori mrežnog napona), kao i na sisteme automatike i elektromotornih pogona za klimatizaciju (HVAC) i automatike inteligentnih zgrada (KNX sistemi). Možemo na zahtev projektovati i manje solarne PV sisteme sa fotonaponskim modulima (on grid i off grid tip) za proizvodnju električne struje iz obnovljivih izvora (sunčeva energija).
Proizvodnja obuhvata izradu električnih uređaja kao što su monofazni ispravljači-punjači akumulatora 230Vac/12-24Vdc, 5-30A, monofazni korektori tj. stabilizatori napona 230Vac, 500-2000VA i kontrolnici izolacije (za NN AC mreže i elektromotore). U fazi izrade prototipa su i invertori 12Vdc/230Vac, 100-600W, sa punjačem akumulatora 12V, namenjeni za napajanje pumpi centralnog grejanja u slučaju nestanka napona mreže 230Vac. Proizvodimo i uređaje za zaštitu elektromotora i automatsku regulaciju nivoa.
Uređaji se ručno rade na zahtev i to od 100% domaćih i kvalitetnih komponenata.
Na polju automatskog upravljanja u industriji i javnim objektima zastupamo češku firmu “Domat Control Systems” čija oprema pokriva celokupan proces sistema automatskog upravljanja (od senzora i DDC kontrolera do aktuatora-izvršnih organa i pripadajućeg softvera). Zahvaljujući pouzdanoj i kvalitetnoj opremi, pomenuta firma poseduje reference na objektima širom Češke republike i u drugim zemljama Evrope i Azije.
Na polju daljinskog upravljanja i nadzora u toplotnim postrojenjima-podstanicama i privatnim kućama, zastupamo italijansku firmu “Computherm srl”, koja proizvodi i isporučuje module sa pripadajućim softverom za daljinski nadzor i upravljanje malih, srednjih i složenih toplotnih sistema putem GSM-GPRS i SMS (Android aplikacije) i pomoću standardnog daljinskog programa T90WIN. Za male kućne toplotne instalacije naročito je pogodan termoregulator Tmini, koji kao periferna jedinica daljinski upravlja sistemom i prima podatke i alarme od sistema.