Naš cilj - zadovoljni klijenti

Powerhome
od 2017

Pouzdanost & Kvalitet

Powerhome Pouzdan Partner

Ukratko o
nama

POWERHOME je novoosnovana preduzetnička radnja čija delatnost obuhvata proizvodnju i prodaju elektro uređaja i opreme iz oblasti električnog napajanja i upravljanja u domaćinstvu, industriji i javnim objektima (tržni centri, banke, škole, bolnice, preduzeća, itd). Takođe, pružamo i usluge projektovanja i obuke u oblasti elektrotehnike, automatike i informacionih tehnologija.

Proizvodnja

Proizvodnja obuhvata izradu sledećih električnih uređaja:

-Monofazni ispravljači-punjači akumulatora 230Vac/12-24Vdc, 3-30A,

-Monofazni korektori tj. stabilizatori napona 230Vac, 500-2000VA,

-Kontrolnici izolacije (za NN AC mreže i elektromotore).

U programu su i invertori 12Vdc/230Vac, 100-300VA, sa punjačem akumulatora 12V, namenjeni za rasvetu i napajanje pumpi centralnog grejanja u slučaju nestanka napona mreže 230Vac.

Izrađujemo i prototipove elektro uređaja za razne namene na zahtev (Teslin transformator za akupunkturu).

Prodaja

Na polju automatskog upravljanja u industriji, javnim i rezidencijalnim objektima, kao i toplotnim postrojenjima zastupamo češku firmu “Domat Control Systems” čija oprema pokriva celokupan proces sistema automatskog upravljanja (od senzora i DDC kontrolera do aktuatora-izvršnih organa i pripadajućeg softvera). Zahvaljujući pouzdanoj i kvalitetnoj opremi, pomenuta firma poseduje reference na objektima širom Češke republike i u drugim zemljama Evrope i Azije.

U oblasti sigurnosnog napajanja u industriji, javnim i rezidencijalnim objektima, kao i u domaćinstvu, zastupamo turske firme “Editelektronik” i "Delta" čiji uređaji pokrivaju sveobuhvatni program sistema sigurnosnog napajanja: od UPS i stabilizatora napona do ispravljača-punjača aku baterija, invertora i uređaja za kompenzaciju reaktivne snage. Pomenuta firma "Editelektronik" poseduje u svom proizvodnom programu i uređaje za uštedu el. energije(tkzv. Energy Saving Units), koji regulacijom izlaznog napona optimizuju rad potrošača(naročito rasvetu) i smanjuju potrošnju el. energije od 10 do 25%.

Usluge

Usluge obuhvataju projektovanje i obuku.

Projektovanje se odnosi na sisteme automatike i elektromotornih pogona za klimatizaciju (HVAC) i automatike inteligentnih zgrada (KNX sistemi). Ono obuhvata izradu projektne dokumentacije za PZI i PGD i crtanje u AutoCad programu.

Obuka se odnosi na kurseve za instaliranje i puštanje u rad KNX sistema automatike inteligentnih zgrada i pametnih kuća, tehničku podršku i praktičan rad. KNX je potpuno otvoreni, međunarodni standard za upravljanje kućama i zgradama (ISO/IEC 14543-3; CENELEC EN 50090; CEN EN 13321-1; GB/T 20965). U Evropi i u Kini KNX je vodeći protokol za pametne kuće, kako poslovne, tako i stambene. Korišćenjem ovog standarda postiže se bolja kontrola, povećava se komfor krajnjeg korisnika, kome se pruža i veća sigurnost uz smanjenje potrošnje energije i računa za struju, toplu vodu i energente.