Nudimo

Usluge

Projektovanje automatike elektromotornih pogona za klimatizaciju i KNX obuka za pametne kuće

Prodaja

Prodaja UPS uređaja, korektora napona, invertora, ispravljača-punjača, DDC kontrolera i kontrolnika izolovanosti preko inostranih partnera i iz sopstvene proizvodnje

Obuka

Obuka i kursevi za instaliranje i puštanje u rad KNX sistema automatike inteligentnih zgrada i rezidencijalnih objekata

Izdvajamo iz prodaje

Proizvodnja

KNX demo ormar-panel za praktičnu obuku na kursevima za pametne kuće.

Zaštita statora NN elektromotora od proboja izolacije usled kondenzacije i oštećenja

Monofazni korektor napona, ulaz: 170V-250Vac, izlaz: 230Vac, 50Hz, 500W, sa relejima, tačnost 8%.

Kartica upravljanja za tiristorski punjač baterija 24VDC, 15A

Automatski regulisani punjač akumulatora 230Vac/12Vdc, 5A. Poseduje zaštite od obrnutog polariteta, preopterećenja i kratkog spoja.

Automatika-Partneri